Renditingimused


Austria

Terms & Conditions

Czech Republic

Terms & Conditions

Eesti

Renditingimused

Maksed ja deposiit

Prime Car Rent aktsepteerib nii sularahavaba makseid ( krediitkaart, arve alusel) kui ka sularaha. Sularaha makse puhul aktsepteerime vaid rendileandja riigis kehtivat rahaühikut, milleks on üldjuhul EURO.

Aktsepteeritavad krediitkaardid: VISA, VISA Elektron ja MasterCard. Deposiit seatakse vaid loetelus olevatele kaartidele.

Deposiidi summa defineeritakse omavastutuse summana. Omavastutus kujuneb välja ostetud kindlustkaitse astmest ja soovitud auto klassist. Info kindlustuse kohta leiate allpoolt. 
 

Kasutuspiirkond

Sõidukit tohib kasutada vaid selleks rendileandja poolt lubatud piirkonnas. Kui soovite sõita autoga väljapoole riigipiiri, kus kohast auto rentisite, siis palume meid sellest teavitada enne rendiperioodi algust. Kui soovite ületada riigipiiri, siis rakendub päevane kilometraaži piirang 300km/ päevas või kui rent on pikem, kui 10 päeva, siis maksimaalne lubatud läbisõit on 3000km. (kehtib ainult Eestis) Iga ületatud kilomeeter 0,10€, mis deponeeritakse tagatisrahast peale rendiperioodi lõppu. 

Kui te soovite kasutada autot rendileandja territooriumist väljapool, siis rakendub piiriületustasu.Soovist piiri ületada palume teavitada vähemalt 24h enne rendiperioodi algust Tasu suurus sõtub rendipäevade arvust, hind varieerub 10€-20€ vahel ühe riigipiiri kohta. Täpse info tasu kohta saate broneeringut tehes.
Kui rendiperiood on vähem kui kaks või rohkem, kui 30 päeva, siis jätab rendileandja õiguse küsida autorendi eesmägi kohta.
 

 Muutmine ja tühistamine

Kui soovite oma broneeringut muuta või tühistada ilma lisatasuta, siis palume jälgida allolevaid nõudeid:
Tagastame ettemaksu vaid teatud juhtudel:
Kui teil on ettemakstud broneering ja soovite selle mingil põhjusel tühistada, siis : If you have pre-paid your order and, for whatever reason, decided to cancel it, then:
- 24h jooksul peale makse tegemist tagastatakse raha täies ulatuse
- peale 24h möödumist tagastatakse teile ostusumma, millest võetakse maha teenustasu 5% kogusummast
Kui te ei tule autot rentima 2 tunni jooksul broneeringus märgitud ajal meid teavitamata, siis jätab Prime Car Rent õiguse broneering tühistada.
Kõik muudatused, mida soovite kohapeal teha võib mõjutada teie renditasu algsest summast, mille kohta olite info saanud telefoni teel või veebilehel tellimust tehes.

Palun tehke muudatused õigeaegselt!

• Kontakttelefon abi saamiseks: 00372 5645 4064;
• Kontakttelefon info saamiseks: 00372 6454044;
• E-post abi saamiseks: support@primecarrent.com;
• E-post info saamiseks : info@primecarrent.com.

Nõutud dokumendid

Rentnik peab esitama enda nimel oleva kehtiva isikut tõendava dokumendi.
Juhi vanus rendilepingu sõlmimise hetkel peab olema vahemikus 21 kuni 75. Kui juhi vanus jääb vahemikku 21-25 aastat, siis rakendub lisatasu 30€/ rendiperioodi kohta. Juht kohustub esitama kehtiva juhtimisõigust tõendava dokumendi, mis on väljastatud tema nimele, vajadusel ka Rahvusvahelise juhiloa ( ei ole nõutud EU liikmesriikides väljastatud juhiloa puhul). Need juhid, kelle sõidustaaž on vähem, kui kaks aastat, rakendub lisatasu 30€/rendiperioodi kohta.
Rentnik on ka vaikimisi peamine autojuht. Lisajuhi tasu on 15€/rendiperioodi kohta.
 

 Kindlustus

Baaskindlustus koos omavastutusega on rendihinnas. Omavastutuse määr sõtlub teie poolt valitud auto klassist:

• Alates 500€ kuni 800€ väikeautod 5 istekohaga 
• Alates 800€ kuni 1000€ maasturid ja väikebussid 7-9 istekohaga
• Kõrgema klassi autode puhul arvutatakse omavastutus personaalse pakkumisena
Võimalus oma riski maandada, soetades lisakaitse. Valikus on vähendada omavastutust poole võrra või viia see nullini. Tasu lisakindlustuse eest sõltub valitud auto klassist ja rendiperioodist. Kindlustus ei kehti alljärgnevatel juhtudel: 

• Ebaõige auto kasutus, mis põhjustab sõiduki rikke
• Liiklustrahvid
• Anda sõidukit kasutada isikule, kellel puudub selleks rendileandja volitus
• Kasutada sõidukit teekatteta maastikul ja kohtades, mis on keelatud rendilepingus
• Kasutada sõidukit joobes, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all
 

 Auto kasutamine

Auto tagastamisel palume tankida kütusepaagi täis või samale tasemele, mis väljastades oli. Autot tankides palume jälgida, et tangitav kütus vastaks auto tootja nõuetele (diisel, bensiin 98). Kui tangite rohkem, kui autos kütust rendiperioodi alguses oli, siis selle eest teile raha ei tagastata. Kui tangite vähem kütust või ei tangi üldse, siis teil on kohustus tasuda kütuse eest ning tankimise teenustasu 20€. 

Auto peate tagastama samas seisukorras nagu te selle saite, selleks et rendileandja esindaja saaks auto üle vaadata. Kui auto tagastatakse mustana, siis rendileandjal on õigus keelduda allkirja andmisest vastuvõtmisaktile.

Karistus auto väga mustana tagastamisel väiliselt 5€-15€
Karistus auto väga musta sisemusega tagastamisel 5€-25€
Juhul, kui auto sisemuses on vigastatud mõni detail, siis klient tasub selle asendamise või remondi täies ulatuses.
Autot automaatpesulas pesemine on rangelt keelatud.

Autos on suitsetamine keelatud. Trahv 200€

Prime Car Rent soovitab tungivalt valida auto vastavalt oma vajadustele( resijate arvu, pagasi arvu ja suuruse järgi). Sageli valesti valitud sõiduk võib põhjustada ebamugavust, kitsikust salongis ja ka vigastusi interjööris.

Olete täielikult vastutav kõikide liiklusrikkumiste eest ning ühtlasi olete kohustatud meid teavitama võimalikest liiklusrikkumisest (hoiatustrahv, parkimistrahv). Kui soovite, et meie tasume teie trahvid, siis lisandub juurde 10% trahvi suurusest( minimaalselt 7€/trahvi kohta). Kui te meid ei teavita liiklusrikkumistest ja oleme saanud trahvi, siis kohustute tasuma lisaks trahvile ka administratsiooni kulud 40€-140€ sõltuvalt trahvi suurusest.
 

Tööaeg

Prime Car Rent aktsepteerib broneeringuid ja teenindab kliente 24h/7/365. Kui soovite autot rentida väljaspool tööaega või riigipühadel, siis lisandub juurde töövälisel ajal teenindamise tasu ( lisatakse indiviuaalselt, sõltub rendiperioodi pikkusest).

Rohkem infot tööaegade ja lisatasude kohta leiate soovitud asukoha kohta siit
 

Lisavarustus

Palun broneeri oma lisavarustus aegsasti, et saaksime selle koos autoga ette valmistada.

Lisavarustus ja hind

• Turvahäll 7€/ päev, maksimum 20€/ perioodi kohta
• Turvatool 9-36 kg 7€/päev, maksimum 20€/ perioodi kohta
• Istmekõrgendus 5€/päev, maksimum 20€/ perioodi kohta 
• Navigatsioonisüsteem (GPS) 7€/päev, maksimum 45€/ perioodi kohta
 

Kõik tasud ja maksud kohandatakse rendileandja asukohariigi seaduste järgi (käibemaks, lennujaamatasud jne) ja need juba sisalduvad rendihinnas.
 

Ühe suuna tasu

Prime Car Rent pakub teile võimalust rentida auto ka ühe suuna rendi teenusega. Palun pöörake tähelepanu, et ühe suuna tasu ei arvestata automaatselt rendihinna sisse, kui teete broneeringut läbi kodulehe.

Ühe suuna asukohad ja tasud:
Eestist - Lätti 145€+ 20%käibemaks
Eestist - Leetu 217€ + 20%käibemaks

Finland

Terms & Conditions

 Payments & Deposits

For given company services "Prime Car Rent" accepts non-cash payments (a credit card, a remittance) as well as cash payments. Following kinds of currencies are accepted in case of cash payments: the euro (EUR) and a state currency in which occurs the lease.

Following credit and debit cards are accepted for payments: VISA, VISA Electron and MasterCard.
Using of Maestro and American Express for payments is only on request. In case if using AMEX card for payment purposes is allowed, an additional commission of 5% of the total rental price might be applied!

For leaving security money (deposit) for the rental period, credit cards listed below are accepted only: VISA and Master Card.
Conditions of using other cards as well as American Express, debit cards or cash for deposit purposes should be stipulated in advance.
Deposit amount is defined by self risk amount. Self Risk amount is defined by level of purchased insurance and the type of the rented vehicle. You can get acquainted with insurance information below!  
 

Territory of use

Vehicle use is authorized on a territory of a country where the car has been originally received. If you intend to use the car outside a pick up country it is necessary to inform in advance.
In case if a client informs about a cross border at a pick up moment, mileage restriction of 150 km per day is applied. A payment for mileage limit exceeding is 0.05 EUR/km.
If a client informs the rental company about willing to cross a border in advance (at least 24 hours prior to the rental) an additional cross border fee can be applied. An amount of that fee can vary depending on rental duration as well as on the type of the rented vehicle (Usually from 10 Euros to 20 Euros per each cross border). The exact information will be provided on the moment when the reservation is being processed.
If the rental period is less then 2 days or more than 30 days, a company manager might contact you in order to find out about the purpose of your rental.
 

 Amendment&Cancelation

In case of cancelation of a made booking, the client is obliged to inform the manager of "Prime Car Rent" 24 hours prior to the beginning of the rent.
If the employee of "Prime Car Rent" hasn't been informed about reservation cancellation for 24 hours prior to the beginning of rent, the penalty at a rate of cost of one-day rent for the car of a corresponding class will be applied.
If the client doesn't show up during three hours after the beginning of lease without notifying, more than that employees of "Prime Car Rent" can't reach him using available contacts, and then the client all of a sudden shows up, "Prime Car Rent" has the right to change rental conditions or to cancel it, or to apply the penalty in a case of non informing about cancellation of the reservation 24 hours in advance.
Any rental condition changes made by a renter directly on a place of pick up, can affect the final price that was offered on the moment of online booking or by phone booking.

Please make changes to your reservation beforehand!

• Contact phone of help line service: 00371 2844 1166;
• Contact phone of information service: 00371 2062 0080;
• Email of the help line service: support@primecarrent.com;
• Email of the information service: info@primecarrent.com.
 

Documents to present

The renter should have a valid identification card on him/her.
The age of the driver at the moment of rent should be from 21 till 75 years old. If the driver’s age is from 21 to 25 years old the additional payment of 30.00 EUR for the whole rental period is applied.
The driver is obliged to have a valid driver's license on his/her name, as well as the international drivers’ license (it is not obligatory for those drivers whose drivers’ license has been issued in the EU territory). Those drivers, whose driving experience according to his/her driver’s license is less than two years, an additional payment of 30.00 EUR for the whole rental period is applied.
The renter is also the main driver by default. The additional driver charge is 15.00 EUR/rental.
 

 Insurance

The basic insurance with a self-risk (CDW) is included in the rental cost. The size of a self-risk depends on a car class chosen by you:
• From 400.00 EUR to 700.00 EUR for standard cars with 5 seats;
• From 700.00 EUR to 900.00 EUR for standard cars with 7-9 seats as well as SUV cars;
• For more luxury cars self risk (CDW) is calculated individually;
There is also a possibility of purchasing an additional insurance. Self risk decrease from the base insurance (LCDW) and full decrease of responsibility to zero (SCDW). Cost of the additional insurance depends on the type of the rented vehicle as well as the rental period.
None of the offered insurance cover damages received under these circumstances:
• Incorrect vehicle exploitation which caused a breakdown of a particular car part;
• Violation of traffic rules;
• Using the vehicle by the person who is not registered as the driver of the vehicle;
• Using the vehicle on unpaved roads, or on the territory of a country that was not mentioned in the lease agreement;
• Using a vehicle while under the influence of alcohol, drugs or psychotropic substances.
 

 Using of the vehicle

The car should be returned with a full tank of fuel or with the same quantity of fuel which was at the pickup moment, in a case if the tank was not full.
At refueling please make sure that the fuel you put in is corresponding to technical features of the car.
In case if renter has returned a car with more of fuel, than it was at the pickup moment, money compensation is not provided.
In case if renter has returned a car with less of fuel, than it was at the pickup moment, a customer will be charged the cost of fuel plus 15.00 EUR for refueling service.

The car should be returned in the same clean inside and outside condition, as it was at the pickup moment to let a manager make a proper inspection of a car.
In case if a client returned the car in a non clean condition the rental company reserves the right to charge a penalty without signing a check in report.
Penalty for returning a car in a dirty condition from the outside can vary from 5-15 Euros.
Penalty for returning a car with a dirty interior can vary from 5-25 Euros.
In case if some of the interior parts are damaged the client bears a full responsibility for the repair costs.
Using auto car wash systems are strongly prohibited!!!

Smoking is prohibited in our cars. Penalty is up to 200.00 Euros.

Prime Car Rent strongly recommends choosing your rental car accordingly to your needs (amount of passengers, quantity and size of luggage).
Often, wrongly chosen rental car can cause uncomfortable use of the car as well as unintentional interior and even exterior damages.

Customers are responsible for any costs resulted from traffic violations. Customers are obligated to inform about unpaid traffic fines at the drop off moment.
If a customer asks to pay a traffic fine instead of doing that himself a 10% commission (or minimum of 7.00 EUR) will be applied by "Prime Car Rent".
If a customer didn’t inform about unpaid traffic fines as a result "Prime Car Rent"  will receive it later from the police, "Prime Car Rent" will apply an extra penalty in amount of 40.00 - 140.00 EUR depending on the received traffic fine.
 

Operating Time

"Prime Car Rent" company accepts reservations and serves arriving clients 24 hours a day 365 days a year.
For receiving the car during out of working hours and on National Holidays the additional fee will be applied ( added individually, depending on a rental period).

More detailed information concerning operating hours and additional fees which might be applied due to a late pick up/return you could find at page of a particular location
 

Additional Equipment

Please choose the additional equipment while making your reservation so we could prepare it on your arrival.

Cost of additional inventory:

• Infant seat - 7.00 EUR/day or maximum 20.00 EUR/rental.
• Child seat - 7.00 EUR/day or maximum 20.00 EUR/rental.
• Booster - 5.00 EUR/day or maximum 20.00 EUR/rental.
• Navigating system (GPS) - 7.00 EUR/day or maximum 45.00 EUR/rental.
 

All fees and taxes that are applied in territory of the particular country in which rental takes place (the VAT, the airport fee, etc.), are already included into the pricelist.
 

One way fee

"Prime Car Rent" company offers you a “One Way Rental” service. Please be informed, that while making a reservation online, the “One Way Rental” fee is not included in to the total price.

Läti

Renditingimused

Maksed ja deposiit

Prime Car Rent aktsepteerib nii sularahavaba makseid ( krediitkaart, arve alusel) kui ka sularaha. Sularaha makse puhul aktsepteerime vaid rendileandja riigis kehtivat rahaühikut, milleks on üldjuhul EURO.

Aktsepteeritavad krediitkaardid: VISA, MasterCard, Maestro. Deposiit seatakse vaid loetelus olevatele kaartidele.
American Expressi kasutamist aktsepteerime eelneva etteteatamisega. Kui American Expressi kasutamiseks olete saanud nõusoleku, siis lisandub juurde 5% pangatasu.

 
Deposiidi summa defineeritakse omavastutuse summana. Omavastutus kujuneb välja ostetud kindlustkaitse astmest ja soovitud auto klassist. Info kindlustuse kohta leiate allpoolt.

Kasutuspiirkond

Sõidukit tohib kasutada vaid selleks rendileandja poolt lubatud piirkonnas. Kui soovite sõita autoga väljapoole riigipiiri, kus kohast auto rentisite, siis palume meid sellest teavitada enne rendiperioodi algust. Kehtib rendi alustamisega Lätist.
Kui soovite rentida autot ajavahemikuks 1 kuni 10 päeva, on läbisõidupiirang 150 kilomeetrit päevas. Kui ületate lubatud läbisõitu, siis lisatasu on 0.15€ - 0.45€/ kilomeeter. Igakuine läbisõidupiirang on 3000 km
Üle 11 päeva rentides ei ole Balti riikidesse reisimisel transiidipiiranguid. Selleks peate olema soetanud piiriületuskaardi(d). Broneeringut tehes saate "lisade" sektorist valida piiriületuskaardi.


Muutmine ja tühistamine


Juhul, kui soovite oma broneeringut muuta või tühistada, siis selle eest lisatasu ei rakendu.
Reegel kehtib ajapiiranguteta.
Raha tagastamine ettemakstud broneeringu eest:
Kui soovite mingil põhjusel tühistada oma broneeringut, siis:
-kuni 24h möödunud broneeringu eest tagastatakse ettemaks täies ulatuses
- kui broneeringu tegemisest on möödunud rohkem kui 24h, tagastatakse teile ostusumma, millest võetakse maha teenustasu 5% kogusummast
Kui te ei tule autot rentima 2 tunni jooksul broneeringus märgitud ajal meid teavitamata, siis jätab Prime Car Rent õiguse broneering tühistada.

Kõik muudatused, mida soovite kohapeal teha võib mõjutada teie renditasu algsest summast, mille kohta olite info saanud telefoni teel või veebilehel tellimust tehes.

Palun tehke muudatused õigeaegselt!

• Kontakttelefon abi saamiseks: 00371 2844 1166;
• Kontakttelefon info saamiseks: 00371 2062 0080;
• E-post abi saamiseks: support@primecarrent.com;
• E-post info saamiseks: info@primecarrent.com.

Nõutud dokumendid

Rentnik peab esitama enda nimel oleva kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Juhi vanus rendilepingu sõlmimise hetkel peab olema vahemikus 19 kuni 85.Kui juhi vanus jääb vahemikku 19-23 aastat, siis rakendub lisatasu 30€/ rendiperioodi kohta.
Juht kohustub esitama kehtiva juhtimisõigust tõendava dokumendi, mis on väljastatud tema nimele, vajadusel ka Rahvusvahelise juhiloa ( ei ole nõutud EU liikmesriikides väljastatud juhiloa puhul) Need juhid, kelle sõidustaaž on vähem, kui üks aasta, rakendub lisatasu 30€/rendiperioodi kohta
Rentnik on ka vaikimisi peamine autojuht. Lisajuhi tasu on 15€/rendiperioodi kohta.

Kindlustus

Baaskindlustus koos kaskokindlustuse (CDW/Collision Damage Waiver)omavastutusega on rendihinnas. Omavastutuse määr sõtlub teie poolt valitud auto klassist:
• Alates 300.00€ kuni 700.00€ väikeautod kuni 5 istekohta;
• Alates 700.00€ kuni  to 800.00€ sõiduautod 7-9 istekohta ja maasturid;
• Kõrgema klassi autode puhul arvutatakse omavastutus personaalse pakkumisena
Omavastutus kehtib ka vigastuste puhul, mis on tekitatud nii klaasidele kui ka rehvidele.
Palun pöörake tähelepanu sellele, et omavastutus kehtib iga kahjuhutumi puhul eraldi.
-Omavastutus sõiduki täieliku hävinemise puhul on 10% soetusväärtusest.
-Omavastutus sõiduki varguse korral on 10% sõiduki soetusväärtusest.
Teenustasu õnnetuse puhul on minimaalselt 50€ või minimaalselt 10% remondikalkulatsioonist.

Veebilehel broneeringut tehes on võimalik broneeringule lisada soovitud lisakindlustus "lisavarustuse" alt.
LCDW on 50% väiksema omavastutuse määraga baaskindlustusest (CDW). Kindlustuse hind 5.00€ - 15.00€päevas (sõltuvalt rendiperioodi pikkusest) või maksimaalselt 130.00€ /perioodi kohta.
SCDW on kuni 0€ omavastutuse määraga baaskindlustusest (CDW). SCDW ei sisalda järgmiseid kaitseid: täielik hävinemine, sõiduki vargus ja teenustasud. SCDW kindlustuse hind on 10.00€ - 30.00€/päevas (sõltub rendiperioodist) või maksimaalselt 250€ rendiperioodi kohta.
FTDP- vabastab auto eest omavastutuse ka täieliku hävingu korral.  FTDP kindlustuse hind on 5.00€-15.00€/ päevas( sõltub rendiperioodist) või maksimaalselt 300€ rendiperioodi kohta.
FTP- täiskaitse sõiduki varguse korral.  FTP kindlustuse hind on 5.00€-15.00€/ päevas( sõltub rendiperioodist) või maksimaalselt 300€ rendiperioodi kohta. 
Extra SCDW on maksimaalne lisakindlustus, mis sisaldab täiskaitset kõikide võimalike juhtumite eest koos asendusautoga. Asendusauto garanteerime 24h ja hind ei sisalda kohaletoimetamise tasu.  Extra SCDW kindlustuse hind on 15.00€-35.00€/ päev või maksimaalselt 350€ rendiperioodi kohta.

Ükski lisakindlustus ei kehti allolevatel juhtudel:
• Sõiduki ebaõige kasutamine, mis võib põhjustada sõiduki või selle osa purunemise;
• Liiklusrikkumised;
• Sõiduki kasutada andmise kolmandatele isikutele, kes ei ole märgitud sõiduki kasutajaks;
• Kasutada sõidukit teekatteta alal või maastikul, kus ei ole ette nähtud sõidukitega liiklemine;
• Kasutada sõidukit alkoholi-ja narkojoobes, pshühhotroopsete ainete mõju all.

Auto kasutamine

Prime Car Rent soovitab tungivalt valida auto vastavalt oma vajadustele( resijate arvu, pagasi arvu ja suuruse järgi). Sageli valesti valitud sõiduk võib põhjustada ebamugavust, kitsikust salongis ja ka vigastusi interjööris.

Olete täielikult vastutav kõikide liiklusrikkumiste eest ning ühtlasi olete kohustatud meid teavitama võimalikest liiklusrikkumisest (hoiatustrahv, parkimistrahv). Kui soovite, et meie tasume teie trahvid, siis lisandub juurde 10% trahvi suurusest( minimaalselt 10€/trahvi kohta). Kui te meid ei teavita liiklusrikkumistest ja oleme saanud trahvi, siis kohustute tasuma lisaks trahvile ka administratsiooni kulud 50€-140€ sõltuvalt trahvi suurusest.

Auto tagastamisel palume tankida kütusepaagi täis või samale tasemele, mis väljastades oli. Autot tankides palume jälgida, et tangitav kütus vastaks auto tootja nõuetele (diisel, bensiin 98). Kui tangite rohkem, kui autos kütust rendiperioodi alguses oli, siis selle eest teile raha ei tagastata. Kui tangite vähem kütust või ei tangi üldse, siis teil on kohustus tasuda kütuse eest ning tankimise teenustasu 15€.

Auto peate tagastama samas seisukorras nagu te selle saite, selleks et rendileandja esindaja saaks auto üle vaadata. Kui auto tagastatakse mustana, siis rendileandjal on õigus keelduda allkirja andmisest vastuvõtmisaktile.

Auto väga mustana tagastamisel( väljast) - 5€-15€
Auto väga mustana tagastamisel( seest ja väljast) 5€-25€
Juhul, kui auto sisemuses on vigastatud mõni detail, siis klient tasub selle asendamise või remondi täies ulatuses.
Autot automaatpesulas pesemine on rangelt keelatud.

Autos on suitsetamine keelatud. Trahv 200€

Tööaeg

Prime Car Rent aktsepteerib broneeringuid ja teenindab kliente 24h/7/365. Kui soovite autot rentida väljaspool tööaega või riigipühadel, siis lisandub juurde töövälisel ajal teenindamise tasu ( lisatakse indiviuaalselt, sõltub rendiperioodi pikkusest).

Rohkem infot tööaegade ja lisatasude kohta leiate soovitud asukohta kohta siit.

Lisavarustus

Lisavarustuse hind:

• Turvahäll - 7.00 EUR/päevas või 50.00 EUR/rendiperioodi kohta .
• Turvatool - 7.00 EUR/päevas või 50.00 EUR/rendiperioodi kohta .
• Turvaiste - 5.00 EUR/päevas või 35.00 EUR/rendiperioodi kohta .
• Navigatsiooniseade (GPS) - 7.00 EUR/päevas või 70.00 EUR/rendiperioodi kohta .
Broneeringut tehes saate valida lisateenuste hulgast endale sobivaima varustuse.

Ühe suuna tasu

Prime Car Rent pakub teile võimalust rentida auto ka ühe suuna rendi teenusega nii EU kui ka Schengeni riikides. Palun pöörake tähelepanu, et ühe suuna tasu ei arvestata automaatselt rendihinna sisse, kui teete broneeringut läbi kodulehe.

Ühe suuna tasud Baltikumis 
Läti - Eesti 150 Eur.
Läti - Leedu 150 Eur.

Soovist tagastada auto väljaspoole Baltikumi palume individuaalselt läbi rääkida.


*Kõik tasud ja maksud kohandatakse rendileandja asukohariigi seaduste järgi (käibemaks, lennujaamatasud jne) ja need juba sisalduvad rendihinnas.

** Palun pöörake tähelepanu, et hinnad võivad erineda kodulehel riigiti renditingimuste osas. Broneeringut tehes on hinnad alati õiged.

Leedu

Renditingimused

Maksed ja deposiit

Prime Car Rent aktsepteerib nii sularahavaba makseid ( krediitkaart, arve alusel) kui ka sularaha. Sularaha makse puhul aktsepteerime vaid rendileandja riigis kehtivat rahaühikut, milleks on üldjuhul EURO.
Veebilehel makset tehes valuutaks on EURO. Kui Teie rahaühikuks on mingi teine valuuta, siis Teie pangas toimub tehing eurodes ja valuutavahetus toimub Teie panga kehtestatud hinnakirja alusel.

Aktsepteeritavad krediitkaardid: VISA, VISA Electron ja MasterCard. Deposiit seatakse vaid VISA ja MasterCard kaartidele.


Deposiidi summa defineeritakse omavastutuse summana. Omavastutus kujuneb välja ostetud kindlustkaitse astmest ja soovitud auto klassist. Info kindlustuse kohta leiate allpoolt.
 

Kasutuspiirkond

Sõidukit tohib kasutada vaid selleks rendileandja poolt lubatud piirkonnas. Kui soovite sõita autoga väljapoole riigipiiri, kus kohast auto rentisite, siis palume meid sellest teavitada enne rendiperioodi algust. Kehtib rendi alustamisega Leedust.
Ainult Leedus on 3000 km igakuine läbisõidupiirang.
Kui soovite autoga sõita Baltikumis( Leedu, Läti ja Eesti), siis rakendub läbisõidupiirang ööpäeva kohta, milleks on 150 kilomeetrit.
Iga ületatud kilomeeter on 0,20€ kuni 0,50€.
Täpse info kilomeetritasu kohta saate peale tellimuse töötlemist.
Kui rendiperiood on lühem kui 2 päeva ja pikem kui 30 päeva, siis rendileandijal on õigus küsida rendieesmärki.
 

 Muutmine ja tühistamine

Juhul, kui soovite oma broneeringut muuta või tühistada, siis selle eest lisatasu ei rakendu. Reegel kehtib ajapiiranguteta.
Raha tagastamine ettemakstud broneeringu eest:

Kui soovite mingil põhjusel tühistada oma ettemakstud broneeringut, siis:
-kuni 24h möödunud broneeringu eest tagastatakse ettemaks täies ulatuses
- kui broneeringu tegemisest on möödunud rohkem kui 24h, tagastatakse teile ostusumma, millest võetakse maha teenustasu 5% kogusummast
Kui te ei tule autot rentima 2 tunni jooksul broneeringus märgitud ajal meid teavitamata, siis jätab Prime Car Rent õiguse broneering tühistada.
Kõik muudatused, mida soovite kohapeal teha võib mõjutada teie renditasu algsest summast, mille kohta olite info saanud telefoni teel või veebilehel tellimust tehes.


Palun tehke muudatused õigeaegselt!

• Kontakttelefon abi saamiseks: 00370 652 12777;
• Kontakttelefon info saamiseks: 00370 652 12777;
• E-post abi saamiseks: support@primecarrent.com;
• E-post info saamiseks: info@primecarrent.com.
 

Nõutud dokumendid

Rentnik peab esitama enda nimel oleva kehtiva isikut tõendava dokumendi.
Juhi vanus rendilepingu sõlmimise hetkel peab olema vahemikus 20 kuni 85.

Rentnik on ka vaikimisi peamine autojuht. Lisajuhi tasu on 2€ - 6€ rendipäeva kohta.

 

 Kindlustus

Baaskindlustus koos kaskokindlustuse (CDW/Collision Damage Waiver ja TP/ Theft Protection) omavastutusega on rendihinnas. Omavastutuse määr sõtlub teie poolt valitud auto klassist:

• Alates 400.00 EUR kuni  1200.00 EUR väikeautod kuni 5 istekohta;
• Alates 750.00 EUR kuni 2000.00 EUR sõiduautod 7-9 istekohta ja maasturid
• Kõrgema klassi autode puhul arvutatakse omavastutus personaalse pakkumisena ;
Teil on võimalus soetada lisakindlustuskaitse ja viia omavastutuse määr madalamaks või täielikult vabaneda omavastutusest. Lisakindlustuse makse sõltub Teie poolt valitud autoklassist ja rendiperioodist.
Ükski lisakindlustus ei kehti allolevatel juhtudel:
• Sõiduki ebaõige kasutamine, mis võib põhjustada sõiduki või selle osa purunemise;
• Liiklusrikkumised;

• Kui üürileandjale ei esitata vahejuhtumi ega politsei teadet;

•  Sõiduki kasutada andmise kolmandatele isikutele, kes ei ole märgitud sõiduki kasutajaks;

•Kasutada sõidukit teekatteta alal või maastikul, kus ei ole ette nähtud sõidukitega liiklemine;
• Kasutada sõidukit alkoholi-ja narkojoobes ning pshühhotroopsete ainete mõju all, vandalism

 Auto kasutamine

Sõiduk tagastage täis paagiga. .
Autot tankides palume juhinduda mootori eripärast ja tankida õiget kütust- bensiin/diisel.
Juhul, kui tagastate auto vähema kütusega, rakendub teenustasu 15€ ning puuduoleva kütuse kogus.
Auto peate tagastama samas seisukorras nagu te selle saite, selleks et rendileandja esindaja saaks auto üle vaadata. Kui auto tagastatakse mustana, siis rendileandjal on õigus keelduda allkirja andmisest vastuvõtmisaktile.

Määrdunud auto tagastamise eest on trahv 30 eurot.
Juhul, kui auto sisemuses on vigastatud mõni detail, siis klient tasub selle asendamise või remondi täies ulatuses.
Autos on suitsetamine keelatud. Trahv 200€.

Prime Car Rent soovitab tungivalt valida auto vastavalt oma vajadustele( resijate arvu, pagasi arvu ja suuruse järgi). Sageli valesti valitud sõiduk võib põhjustada ebamugavust, kitsikust salongis ja ka vigastusi interjööris.

Olete täielikult vastutav kõikide liiklusrikkumiste eest ning ühtlasi olete kohustatud meid teavitama võimalikest liiklusrikkumisest (hoiatustrahv, parkimistrahv)
Kui te meid ei teavita liiklusrikkumistest ja oleme saanud trahvi, siis kohustute tasuma lisaks trahvile ka administratsiooni kulud 30€-140€ sõltuvalt trahvi suurusest.
 

Tööaeg

Prime Car Rent aktsepteerib broneeringuid ja teenindab kliente 24h/7/365. Kui soovite autot rentida väljaspool tööaega või riigipühadel, siis lisandub juurde töövälisel ajal teenindamise tasu ( lisatakse indiviuaalselt, sõltub rendiperioodi pikkusest).
Rohkem infot tööaegade ja lisatasude kohta leiate soovitud asukohta kohta siit.
 

Lisavarustus

Palun valige soovitud lisavarustus broneeringut tehes, et me saaksime selle Teie jaoks ette valmistada.

Lisavarustuse hind:

• Turvahäll - alates 2€ kuni 5€ päev.
• Turvatool - alates 2€ kuni 5€ päev
• Turvaiste - alates 2€ kuni 4€ päev.
•Navigatsiooniseade (GPS) - alates 3€ kuni 5€ päev.
 

Kõik maksud on arvestatud rendihinna sisse selle riigi seaduste järgi, kus kohast autorendite. Erandiks on vaid suvekuudel rentimine ükskõik millisest Leedu lennujaamast, kus rakendub 12€ lisatasu.

Ühe suuna tasu

Ühe suuna asukohad ja hinnad:
Leedust - Eestisse 330€+ 21%KM
Leedust - Lätti  125€ + 21%KM
Vilniusest- Kaunasesse 41€ +21% KM
Vilniusest- Klaipedasse 85€+21% KM
Vilniusest- Palangasse 85$+21% KM
Kaunasest-Vilniusesse 41€+21% KM
Kaunasest-Klaipedasse 65€+21% KM
Kaunasest- Palangasse 65€+21% KM

Poland

Terms & Conditions

Switzerland

Switzerland

Palun täida: * nõutud väljad
    Küsi meilt infot
    Nõustun Privaatsus
    Täname päringu eest! Vastuse saadame Sinu e-posti aadressile.