Close
Saņemšanas un atgriešanas vieta
No
Close
ATGRIEŠANAS VIETA
Automašīnas atgriešana
close
SAŅEMŠANAS DATUMS UN LAIKS:
Lūdzu, izvēlieties precīzu datumu un laiku
ATGRIEŠANAS DATUMS UN LAIKS:
Lūdzu, izvēlieties atgriešanās datumu un laiku
No
Saņemšanas vieta
Lūdzu, vispirms izvēlieties saņemšanas vietu!
Automašīnas atgriešana
Atgriešanas vieta
Lūdzu, vispirms izvēlieties atgriešanas vietu!
No
13/04/2024
20:15
Lūdzu, izvēlieties precīzu datumu un laiku
Līdz
16/04/2024
13:15
Lūdzu, izvēlieties atgriešanās datumu un laiku
izīrēt mašīnu
Auto noma ātri un precīzi
Saņemšanas un atgriešanas vieta
No
Saņemšanas vieta
No
13/04/2024
2059
Līdz
13/04/2024
19:59

Privātuma politika

KĀDĒĻ ŠIS PAZIŅOJUMS

Šī konfidencialitātes politika ("Privātuma politika") ir paredzēta, lai palīdzētu jums saprast, kādu informāciju mēs apkopojam, kad Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu, veicat auto rezervācijas un noslēdzat līgumus un parāda kā mēs izmantojam šo informāciju, neņemot vērā vai esat reģistrēts mājas lapas lietotājs vai nē.

Šie dokumenti sniedz sekojošu svarīgu informāciju:

1.       Personas datu apstrāde

2.       Kādi personas dati tiek iegūti

3.       Kā tiek izmantoti personas dati

4.       Kā tiek nosūtīti personas dati

5.       Bērnu datu drošība

6.       Cik ilgi tiek uzglabāti Jūsu personas dati?

7.       Piekļuve personas datiem, to labošana un dzēšana

8.       Kontakti

PIEKRIŠANA

Apmeklējot Mājaslapu,  izmantojot tās pakalpojumus vai citādi sadarbojoties ar mums,  mūsu tirdzniecības vietām un / vai vietnēm, Jūs atzīstat, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku, un Jūs piekrītat, ka mēs varam vākt, izmantot, glabāt, pārsūtīt un izpaužam personas datus, kurus mēs apkopojam, izmantojot Mājaslapu un / vai tirdzniecības vietas saskaņā ar šo Privātuma politiku.

1.  PERSONAS DATU APSTRĀDE

Ar terminu “Personas dati” šajā Privātuma politikā mēs saprotam jebkāda veida informāciju, kas ļauj mums tieši vai netieši identificēt jūs (vai trešo personu, kuras personas dati jums sniedzat mums), ieskaitot jebkādu informāciju, kas saistīta ar preču vai pakalpojumu iegādi vai kuru Jūs izvēlaties paziņot mums vai trešajām personām tirdzniecības vietās vai izmantojot Mājaslapu. Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 "Reg. (ES) 2016/679" un tās valsts tiesību aktiem, kur vajadzības gadījumā tiek iegūti dati.

Mēs saglabājam tiesības veikt papildu datu  apstrādi saskaņā ar likumu vai kriminālizmeklēšanas vai citas izmeklēšanas vai procedūras ietvaros.

2.  KĀDI PERSONAS DATI TIEK IEGŪTI

Datu avots

Mēs iegūstam tikai tādus personas datus, kurus Jūs esat mums labprātīgi sniedzis, piemēram:

Lai pieteiktu auto rezervāciju un noslēgtu auto nomas līgumu ar Sabiedrību Jūs sniedzat informāciju Sabiedrībai mutiski un rakstiski. Šī informācija varētu būt personas dati saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Vispārējo Datu aizsardzības regulu. Noslēgtais auto nomas līgums nosaka noteikumus attiecībā uz iznomāto auto, Jūsu tiesības un pienākumus, kā arī personas datu izmantošanu saskaņā ar līguma noteikumiem.

Personas dati, kurus mums ir tiesības iegūt ir Jūsu vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, personas kods, personas apliecinoša dokumenta numurs, tā izdevējiestāde un izdošanas datums, vadītāja apliecības numurs, izdošanas datums un autovadītāja kategorija, adrese, kurā tiks novietots auto (ja tādu ir iespējams norādīt), kredītkartes tips (visa/mastercard/amex), kredītkartes numurs, derīguma termiņš, tālruņa numurs un e-pasts, lai tiktu veikta savstarpēja komunikācija.  Tāpat Sabiedrībai jānorāda, kādā ģeogrāfiskā teritorijā tiks izmantots nomas auto.

Noslēdzot auto nomas līgumu Jūs tiekat informēts,  saprotat un piekrītat, ka katra Sabiedrības automašīna var būt aprīkota ar izsekošanas iekārtu, lai varētu noteikt automašīnas atrašanās vietu potenciālā zādzības un/vai citā automašīnas bojājuma gadījumā. Izsekošanas iekārtas uzstādīšanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana.

Tiesiskais pamats tam, lai Sabiedrība varētu apstrādātu Jūsu personas datus un noslēgtu auto nomas līgumu, ir Jūsu sniegtā piekrišana saskaņā ar Jūsu pieteikumu un izteikto gribu noslēgt līgumu. Personas sniegtie dati tiek sniegti brīvas gribas vadīti un Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Sabiedrību kā norādīts zemāk.

Ja Jūs mums iesniedzat trešo personu   (piemēram, Jūsu ģimenes locekļu, citu klientu vai potenciālo klientu) datus, Jums ir jāpārliecinās, ka attiecīgās trešās personas ir tikušas informētas un ir Jūs pilnvarojušas izmantot savus personas datus kā norādīts šajā Privātuma politikā.

Datu veidi

Mums ir tiesības iegūt un izmantot dažāda veida personas datus atkarībā no konkrētā mērķa, kā aprakstīts zemāk:

personas datus, piemēram, vārds, uzvārds, dzimums, vecums / dzimšanas datums, izcelsmes valsts un citi personas dati, ciktāl to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti;

 kontaktinformācija, piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir) un cita kontaktinformācija, ciktāl to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti;

maksājumu dati, piemēram, maksājuma līdzeklis (kredītkarte, debetkarte), ja nepieciešams, pases numurs, ja to pieprasa nodokļu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vajadzībām;

informācija, kas saistīta ar pārdošanu, piemēram, datums, produkti vai sniegtie pakalpojumi, pirkuma vieta, produktu kodi, summa, pārdošanas kopsumma, PVN maksātāja numurs, sūdzības, atdošana, atmaksa un cita informācija par pārdošanu, ciktāl to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti;

paradumi un profili, piemēram, dati par jūsu veiktajiem pirkumiem/rezervācijām (pirkumu/rezervāciju vēsture, tostarp, veikals, kurā veikts pirkums, atomašīnas veids un tips, un nomas maksa), informācija, kas saistīta ar klientu attiecību pārvaldības darbībām un iniciatīvām (minēto darbību veikšanas vai plānotās veikšanas datums un kategorija un šo darbību rezultāti), iepirkšanās paradumi un izvēles (vēlmju saraksts, produktu kategorijas, krāsa, stils, kam dod priekšroku, iegādātie citu zīmolu produkti, visbiežāk apmeklētās valstis, kā jūs zināt mūšu automašīnu modeļus, izmērus, piezīmes attiecībā uz jūsu ieprikšanās paradumiem vai jūsu norādītām īpašām vajadzībām, piemēram, vēlamā auto krāsa), cita informācija (informācija, kas saistīta ar ieņemamo amatu, izglītību, vaļaspriekiem un dzīvesveidu), ciktāl to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti;

ar ģimeni saistīta informācija, piemēram, ģimenes stāvoklis, laulību datums, bērnu skaits, ar bērniem saistīta informācija,,  un cita ar ģimeni saistīta informācija, ciktāl to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti.

3.  KĀ TIEK IZMANTOTI PERSONAS DATI

Personas dati var tikt izmantoti turpmāk minētajiem mērķiem, atkarībā no konkrētajiem apstākļiem kādos noris mūsu sadarbība.

Visu informāciju, kuru Jūs sniegsiet Sabiedrībai, Sabiedrība uzglabā uz saviem serveriem un, ja informācija tiek uzglabāta fiziskā formā, dati tiks uzglabāti Sabiedrības datu nesējos, mapēs. Sabiedrības iekšienē būs tikai limitēts skaits personu, kuriem būs pieeja Jūsu datiem, tai skaitā valdes locekļiem, grāmatvežiem.

Informācija, kuru Sabiedrība iegūs no Jums var tikt pārvietota un uzglabāta ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ). Nododot savus personas datus Jūs vienlaikus sniedzat piekrišanu savu personas datu (tai skaitā sensitīvo personas datu) pārvietošanai, uzglabāšanai un apstrādei saskaņā ar šo Apliecinājumu.

Sabiedrība izmanto informāciju, kuru tā ir saņēmusi no Jums, lai sazinātos ar Jums. 

4.  KĀ TIEK NOSŪTĪTI PERSONAS DATI

Papildus iepriekšminētajam Sabiedrība ir tiesīga arī izpaust Jūsu personas datus trešajām personām:

  • Ja Sabiedrība nodod vai iegūst uzņēmumu vai aktīvus vai to daļas, Sabiedrība var atklāt Jūsu personas datus potenciālajam uzņēmējdarbības vai aktīvu pircējam vai pārdevējam;
  • Ja Sabiedrībai ir jāatklāj vai jānosūta Jūsu personas dati saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Sabiedrība nosūta jūsu veselības apdrošināšanas programmas datus savam apdrošinātājam;
  • Ja Jūs neesat veicis norēķinus ar Sabiedrību un Sabiedrība ir spiesta nodot informāciju parādu piedziņas uzņēmumiem.

Sabiedrība arī izmanto trešās personas, lai tās sniegtu pakalpojumus Sabiedrības vārdā.  Lai nodrošinātu Jūsu tiesības, Sabiedrība ir noslēgusi datu apstrādes līgumus ar trešajām personām, kurām tiek sniegta piekļuve Jūsu personas datiem. Šie līgumi nosaka, piemēram, kādi dati ir pieejami trešajām pusēm un kā šādi dati tiek apstrādāti. Šādas trešās personas nevar izmantot Jūsu datus citiem mērķiem, nekā tiem, par ko esam vienojušies ar Jums. Jebkurai šādai trešajai personai arī ir pienākums piemērot nepieciešamos drošības un aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus.

Ja šādas trešās personas izmanto apakšuznēmējus, tām ir jāslēdz vienošanās, kurā noteiktas tādas pašas prasības kā Sabiedrībai, kas  ir vienojusies ar Jums.

5. BĒRNU DATU DROŠĪBA

Šī vietne ir pieejama vispārējai auditorijai; tomēr mūsu pakalpojumi ir domāti cilvēkiem vecumā no 18 gadiem. Mēs apzināti nepieprasām vai neiegūstam, neizmantojam un neatklājam personas datus, ko persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem, ir sniegusi gan tiešsaistē, gan veikalos / tirdzniecības vietās. Ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši personas datus no bērna, mēs šo informāciju dzēsīsim.

Ja esat jaunāks par šo vecumu, lūdzu, neveikt nekādas automašīnu rezervācijas mūsu mājas lapā.

6.  CIK ILGI TIEK UZGLABĀTI JŪSU PERSONAS DATI?

Sabiedrība glabā Jūsu personas datus visā auto nomas līguma termiņa laikā, kā arī vismaz 24 mēnešus pēc tā termiņa beigām, lai nepieciešamības gadījumā (piem, tiesas process, saziņa ar tiesībsargājošām iestādēm, utml.) varētu izmantot līgumā norādītos datus.

7.   PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM, TO LABOŠANA UN DZĒŠANA

Jums ir tiesības piekļūt, labot un dzēst savus personas datus saskaņā ar Vispārējo Datu aizsardzības regulu. Papildus tam, Jums ir tiesības pieprasīt datu pārnesamību, prasīt, lai apstrāde būtu ierobežota,  kā arī noraidīt dažus Jūsu personas datu apstrādes aspektus. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu aizsardzības inspekcijai.

8.  KONTAKTI

Ja Jums ir jautājumi, komentāri un/vai lūgumi par Piekrišanas formu, lūdzu rakstiet uz: [email protected]

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Ja turpināsiet izmantot šo vietni, mēs pieņemsim, ka jūs esat apmierināti ar to UZZINĀT VAIRĀK