Close
kättesaamis- ja tagastuskoht
Alates
Close
TAGASTAMISKOHT
Auto tagastamine
close
KÄTTESAAMISE KUUPÄEV JA KELLAAEG:
Palun valige täpne kuupäev ja aeg
TAGASTAMISKUUPÄEV JA KELLAAEG:
Palun valige tagasipöördumise kuupäev ja aeg
Alates
Kättesaamiskoht
Palun valige kõigepealt kättesaamiskoht!
Auto tagastamine
Tagastamiskoht
Palun valige kõigepealt tagastuskoht!
Alates
16/07/2024
13:15
Palun valige täpne kuupäev ja aeg
Kuni
19/07/2024
13:15
Palun valige tagasipöördumise kuupäev ja aeg
rendi auto
Kiire ja täpne autorent
kättesaamis- ja tagastuskoht
Alates
Kättesaamiskoht
Alates
16/07/2024
1327
Kuni
16/07/2024
02:27

Autorendi kohad

Ettevõte Prime Car Rent pakub autorenti järgmiste riikide suurimates linnades: Eesti, Läti ja Leedu. Võite valida teid huvitava riigi ja saada lisateavet nende linnade kohta, kus ettevõte autorenditeenust pakub. Samuti saate auto kättesaamise/tagastamise konkreetse koha kohta täpsemat teavet ja selle kirjelduse.

Sellelt lehelt leiate iga konkreetse riigi vajalikud kontaktandmed. Kui enne rentimist tekib mõni probleem või kui teil on renditud auto kasutamise ajal või pärast meie teenuste kasutamist küsimusi, soovitame tungivalt võtta ühendust ööpäevaringse tugikeskusega.
Et pakkuda meie veebisaidi parimat kasutuskogemust, kasutame küpsiseid. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist, eeldame, et olete sellega rahul LISATEAVE